Lu’nggik Ki’ma One Pobo

“Ap Abe Nen Yegerak Mbarupok,o…Nit Yogobi Ninoe Yugu, We… Towe Wiya Wonok Nagak Ekeminggikwak Me…Ab abe One Yegerak mbarupok.0………Lani ALu’nggik read more

November 8, 2018

O Alompaga Nagarak

ye…yeee..…o Papua pia paga lingge-lingge narowe nggin one naruk polok Tabonak kanggu- kabok Makasar nenggwe lingge-lingge wagao Ye,…ye….erik erok. ye……ye.. read more

August 14, 2017