Day: August 10, 2017

Lani Ninone abu Iyalombok

Wa,wa,wa, Lani apkumi kinawonak yokirogo, ninone liru awo  laginggimun kele paga banogo pogorak yi, we,  ninone lek age kero ake read more

August 10, 2017