Lani Ninone abu Iyalombok


August 10, 2017

Wa,wa,wa, Lani apkumi kinawonak yokirogo, ninone liru awo  laginggimun kele paga banogo pogorak yi, we,  ninone lek age kero ake konogo, agap ndarogo pogom liru mbanogo langgimun kelepaga banogo pogo.

Lani Ninone pinanegerak  iya lombok aret mbaruwok, nir inom kir inom abok aret Nggwen Papua pegelogonet apkumi mili pinangge logonet, ninone alitatak aret o… Melanesia agopaga pegelogonet ap Ninanuak Lani apkumi abu Nggok aret Melanesia paga pinanegerak ti, iya yikolorak, ambi kombunuk, ekorogowak induk, apkumi Lani nggok pinanegerak at Aliku One wondewarak nen.

Nit apkumi Lani niniki abu konggogolorak, niniki koniyak alom enogoti yogop; Nonggop induk an ap molo, ap ndimbu, an nanuak alik panulik kwe,  Apmili Lani Panegerak?

Nit apkumi Lani, liru aplambu mamunggwi mamumbunuk, aplambu inone paga mban yogwe logonet, nit ninone enogo niniki apit aret kobak age, eti enage enogo nonggop induk?  eti enage logonet Lani ninandogon enogo muk aret lalonage,  alom wone eti; Ninone mbo punuk aplambu inone paga mban yogwe logonet it inandogon enogo apir enani nit aret kologwe ogorik o norewi, nauri, nowewi, niruwi, nagalo, nogoba.

Lani ninone pinanegerak eti  abu mondok iya,  ambi kenok aret nit apkumi Lani pinanegerak, at Aliku nen Lani pinanegerak eti it inone inikime timen nen ambi kenom erikit nduk at konogo akumi Lani pinanegerak, kulunik-  kalinik, lingge-kime mbakologowok. Lani ninonepaga Aliku aggote inikime time wonageme, Nit  apkumi Lani mendek aret kenok abu lipunuk kibinogo kwakolorak.

Lani ninone nit mbamban yogwe lek ninok, ti nit Aliku konegerak enogo lek erogo purak induk nit ekwi ti aret me, kebi Aliku wage yom paga noggop yoniragin aret mbakologowok.

Wone alom apkumi Lani ninandogon yalego-palego age ti,…alom Lani Wone yogwe lek paga aret amber ti aret….alik abu lek. Lani wone yurak nalop-kalop ari kenok ti, muk kat apkumi Lani lek erogo pake ti aret mbariak.

 

Wa, wa,wa, Wone nggorek mban yogolik..nit apkumi Lani aret me…Niniki konggwe inom, niniki aninggin mbakwi inom yi aret ninone liru langgimun kele paga mbanogo pogo.

 

 

 

2 thoughts on “Lani Ninone abu Iyalombok

  1. Webi says:

    Luar biasa abu ober aret wa.. Wa..

    1. mulilani says:

      wa,wa,wa. ai Alliku nen, Nggwen Papua wakage logonet, Nggwen a’paga ninombuwi agobak kiginabegerak, kiginakelogonet inone Alliku inom wone mbanggwi logorak ti LANI NINONE aret peregerak ti ambi kenok, Aliku omawi Lani wone paga wonage kenok, nit togop mbarinuk ninone liru mbanggo gorik wula, kawonak…Aliku onewonde Ninarum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *