O Alompaga Nagarak


August 14, 2017

ye…yeee..…o Papua pia paga lingge-lingge narowe nggin one naruk polok Tabonak kanggu- kabok Makasar nenggwe lingge-lingge wagao

Ye,…ye….erik erok.

ye……ye.. Tari poramkwe…kubu mbelelanggwe  tabonak kabok ye…ndiyik ndeyok

Ye.ye..Tari porom nggwe, Kubu porom nggwe o mayo lingge-lingge wagao…

Ye…ye…erik erok awo…erik erok.

Ye…ye…. Kayi niyo Mblim wundanok, Nggu – Tagi nggaruk pegak kame logwe lingge-lingge nagan a…..

Ye…ye… erik erok…Awo….Erik – erok

Nogobi – Nogoba tugambu wagangge logonet kone logwe yegembok wenabela enege wonogwe noggop erugun mbakemobok,…karuan nggorek me nagan o…

Ye,,,ye…erik erok…Awo…erik –Erok

Ye…ye…ye… ap iname arinanuk logonet, ekomenggarak aret ekendak o..nagobi-nogoba

Ye..ye..ye…..erik-erok   Awo…erik erok….

Tamban;

Wa,wa.wa. Nogoba Aliku wakagagerak Ngwen Papua pegelogonet, ngwen Papua enogo paga waganogo ninumbuwi ogobak kigininakegendak wa….wa.wa.

Kipiyaregindak enogo awi bilanak, nit yogondak yi, wonogwe agorik enogo, yi ekwi-ndi ekwi logonet Nendage tiapologowak induk mbakegendak me…nggwen paga logonet ndak noggwe inom – kanggwi inom  ekogorik enogo ti apit kat Aliku kenggime aret oo… nogoba Aliku wa,wa,wa.

Yogondak yi eyom pagag Aliku kat kapuluk Tabenak Nathan Kiyo Yikwa O Makasar wonage enogo, kone wigendak kowagam wagarak enogo, nit Awuri, Orewi,iruwi,owewi,apuri,aggwi, ombowilogwe inom apir aret pinaninuk nagarak paga, niniki tebek yegerak ninalenggu inom makologwe nigak, Aliku kat kaput ambolom Yetut karitut, kabunuk kowagam kewagelogonet, at aber Iniki enogo wupinani wagagerak, inabua alom enogo, kar aretme….nore-kore, nabua-kabua niniki-kiniki kunik paga nit abok aret niniki keyak, wapinangge ti iyalombok aret o…

Nogoba Aliku Wa,wa,wa, Amin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *