APKUMI NGGIRU LAMBU INOMAGAGIRAK PAPUA LANI MILI NINOKWI


November 15, 2017

“Magagirak apkumi Nggiru Lambu inamendek onelek paga ninokwi ti, mili ninambeme nonggomengarak paga mban ninokwi lek kwe alik-alik paga ninokwi enogo lipatuwok”

Nggiru labu Inomagagirak, ti nonggomenggarak paga paga mban ninokwi lek kwe, yime wone yugun ti, Nggiru lambu inomagagirak ininenik ngge-nggen ninokwi enogo lipatuwok eti, Nggiru lambu inone paga ( Destructive of Character /Perusakan mental ) yi ti, Nggiru Lambu inomagagirak ambi endage yipaga ninorak enogo, ninebe ninokwi lekwe, ata ninenik ngge-nggen ( Ninamonggar ) ninokwi enogo endage liru mbanak ti.

Inomagagirak ti paga ninorak enogo, kambak endage Nggiru lambu inonepaga ti ( Luck Of Self Reliant ) ti paga ti alom ninenik ngge-nggen ninokwi, enogo ninokatak paga nit enogo ninebe ogogorit ti yogop;

1. Nit mbako logonet, yimendek-ndimendek abok inenu aret me, it inoba mban onggo kuninogologorak, it ekwi pogom nit Lani eriyak abu mek aret mbakwi..
2. Nit ninenggi worak arinuk yimendek-ndimendek it wonogwe menggarak pugum logorak abu mek aret mbakwi.
3. Yimendek-ndimendek onggo kunggwi it inonepaga endaga ( KIOS,TOKO ) eriyak abu mek aret nit mbakwi
4. It abu inenu lombok me nit eriyak ti abu mek aret mbakwi
5. Nggwen we aret aragi onggo mani inoba kunggwi /mbo pogwe,
6. We, ap Pegawai mban wungguwi mbakwi wonoggwe,
7. Pemerinda mban mani engga nggino yororak mbakwi.
8. Bumbati/Nggumberenu naggekero-waggekero mban inegen waganggwe logonet Alliku oba abepunuk ninegen wagambunuk nggino yoruwi ambe tamban paga yoruwi konggwe lek.
9. Egu ando apir iya aret wonage agarik.
Enogo enage ti alom inomagagirak endaga ( Destrutive of Charater/Perusakan mental )
Enogo alom nonggop ninokwe..? ebe ti NIT NINIKI MBANUK yabu ambe ekwilek, ninombomini inandogon ekonagarak pugum ambi ekwi lek, ata Nggiru Lambu ineyabu lenak endage PEMERINDA enogo yogwe kero ninaruk nggok ban logonet, it yogwe kenok mban ekwi, onoggo mani engga wonirogwe, wonirogwe lek kenok yabu ekwi lek, we togop lombok mban erit nogwe niggak ninandogon, yabu ninalik ninikime nen kombunuk ekomonggorak enogo aret kambir wage logonet, it inomagagirak ninorak eti endage ambi( Paternalism/ketergantungan )….

Ninalik NINIKEME NEN KOMBUNUK EKOMONGGORAK enogo endage Nggiru Lambu inone pagati: ( Self Reliant / Bergantung pada diri sendiri ) ti o man ninombo mini paga Alliku nen inandogon wogoragagerak eti awone mbanak ti ( KENGGI ABOLOK KAMBE ABOLOK ) enogo enik wonage kero yogonagatik, Nggiru Lambu nen inomagagirakliru awo wakologonet endage kunggwi ti; ( Luck of Self Relient/kekurangan ketergantuang diri sendiri ) Nde’ magagirak ndonak enogo it apkumi pemerinda inayume mambegatak enogo, nit apkumi Lani mili mendek Nggiru Lambu ineyabu lenak pinanggatak endage PEGAWAI/PEMERINDA enogo ninayuma pipak pekoge lek me, egu it niapologwe yabu lenak tinen aret ninokwi… it ninak ninapuri pemerinda paga wonogwe enogo nen ninokwi lek kwe, magagirak ndonak inayume yonggorak lipogolik ti paga nit, inagalo-inogoba, inorewi,inawuri apir aret ninorit wogwe agarik.

Etogop paga Nggiru Lambu inomagagirak paga ninorit wogweme, nit ambe liru nggo tiyak togon Nggiru Lambu inone-inandogon wake logonet, apir enani ninone-ninandogon bobunuk, it mendek inone-inandogon apir worak abu mage aret patuwok, eti agelogonet nit ninyuma magagirak yonggokwe enogo lipunuk lek, Lani niname o.Yugumpaga apkumi yabu yok nggonak mipunuk, nit are ninagalo-ninogoba, maluk eginaburak me, abu niniki lipatuwok, yinduk ninone liru mbanoggo Langgimun kele paga pogo, Kinawonak, wa,wa,wa.

2 thoughts on “APKUMI NGGIRU LAMBU INOMAGAGIRAK PAPUA LANI MILI NINOKWI

  1. Webi says:

    Ober aret. Togop kenok nir nen mban aret liipatuwok wa.. Wa..

    1. mulilani says:

      Wa.wa.wa. kinawonak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *