NINOBABUR PAGA WAKOLOGWE ABU NGGOK WONAGE


November 14, 2017

“Nit Apkumi Lani Mendek Apiraret Lek Arit Nogwe Enogo ti, Egu Liru Mbanak”

Yogondak o erambe ariwage paga, nit akumi Lani apkumi andokbanogwe ogorik.
We aret andokmbanogwe enogoti, alom nit ninobabur lipakwi lek paga aret, nit lek arit wogwe ogorik, nde, lek arir wogwe ogorik enogoti ninebe alik mban ta lek kwe, ninalom anggen inom abok aret lek arit wogwe ogorik.

Nit mbakwe logonet ti, alom, ninandogon enogo akumi lambu, ndimbu wunggwiwogwe logonet inandogon enogo konok nit wonogweme wogonagatik, Allawone mamuninakwi logonit, liru mamuninakwi logonet enogome nen aret arit wogwe logonet, nit mendek ninalom awi wurik endage o, KUNU AWI wurik enogo mininik woggwe logonet, abok aret ninalom buk aret erogo pinanggarak, it nen yonirogwe logonet, KUNU awi wurik eti Kugiwak awi wurik me, Kunu Wuriyak lek o…yinuk erogo peregwarak me, nit Ap Lani mendek apir Ninagunu abu abi wurik abu lek aret, apit ninakuwimini inom, pirik-perek ago it inandogon menggarak pogom aret erit woggwe ogorik, ti enage enogo ap Nggiru inom tuan lambu inom inone inandogon paga endage ti; ( Sosio Culture Impact /Pengaruh Sosio budaya ) it apkumi Nggiru lambu iniki inom, inanuako konggwe pugum enaruwok o inuk eninakwe menggarak wone endage ti Sosio Culture Impact/Pengaruh Sosio budaya.

Nde, Apkumi Nggiru lambu Iniki,Inone, Inandogon kongwe pugum aruak bakomenggarak ti alom Kenagan paga:

Alom Abir ti:
Ninone ti ninalom aret, nilom eti, endage LANI WONE
Lani mendek, apuri wiganak Lani wone yogwe lek kenok, nit ti…wam malo, ata, kwe wanakkgwe yimemendek apuri wiganak pogom aret ogorik mbokologowok.

Alom Mbere ti;
Ninone Lani mendek enogo lek arit wage logonet, Lani mendek nandogon enogo lek age logonet, apkumi Nggiru inandogon are tapir enani nit kologwe eko gorik,
a. Ninone pulir yogwe nggok age
b. Ninayogor kirakwi nggok age
c. yiniyo kumuli nunggwi nggok age
d. kumi yagunakak wali kuninakwi nggok age
e. Ninalik nonggologorak nggok age,
f. Yenggwa-Yenggwa Yabu enogo lek arit wage.
g. Eberom inom eromengga inom norak mbowunik aretkogwe, wurin anggen ata,Nati-mberati mban nawi mbakwi nggok age.

Alom kenagan ti;
Lani ninandogon enogo lek arit wage logonet; Lani inanuako Alliku nen peregerak enogo ar Alom wunde anuwako pugum pinanegerak enogo ti, apkumi Nggiru lambu inonepaga ( Kearifan Lokal ) kwe nit ninapulogwe liru nggiru inone-inandogon paga wakarak apir aret yabu nggok tiayak paga kolewi arit wagarak enogo, nit niniki konggomonggorak endage ( Kearifan Lokal ) tipaga ambe ninake konggologwe lek kwe, apir aret  apkumi inandogon waganggwe logonet, nit mendek obelom enogo lek aret erogo poge.

E’nage enogo alom wakagak ambir ti yogop;
Tawi awi lukwi enogo, ninombomini nen, Tawi awi lukomenggarak, inom, awi yapunyuk, wonde warogo nggarenogo pogomenggarak inom, tawi anggen yegelek, mboro mbagge kenok yenabanggomenggarak inom, abok aret inenu nggok aret, nen ninombomini ap abu inanobako iya lombok aret Alliku nen piyaregerak enogo, awi mbilanak ti nit yogondak wogogwe yi aret kwe, akumi alik nggiru inone-inandogon mamumbunuk apir enani aret kologwe nogorik, yogondak tawi awi lukwi inom, awi yakwi inom, abu alik aret agarak, tawi mboro mbangge kenok yena konggomenggarak enogo, ndimbu inagaringga Nggiru inone paga ti ( PUPUK KIMIA ) enogo tawi yarak paga, yimendek dimendek awi yarame wupugwi logonet nit nenebe inom, munuwanggo, nggwen paga mengerak inom, abok aret inokwi nit enom wakologwe ekwi ogorik.

Togop enarit wage aret kogogorik me, nit yogonda ap Lani Apkumi aret awi mbilanak, yogondak, wonegwe inom, awo yilak nonggwi inom, awok kebi endanarugun itum apir aret ninagap ndakolorak kenok, Nggiru inone-inandogon paga liru nggot tianak negen ekorak, nggiru inone paga endage ( Sarjana, SI,S2 S3 ) ekorak inom, apir aret Ninoe-Ninandogon Moguk mbaggolawok, kinawonak, Wa,wa,wa.
Apkumi Lani Mendek Apiraret Lek Arit Nogwe Enogo ti, Egu Liru Mbanak

Yogondak o erambe arit wage paga, nit akumi Lani apkumi andokbanogwe ogorik.
We aret andokmbanogwe enogoti, alom nit ninobabur lipakwi lek paga aret, nit lek arit wogwe ogorik, nde, lek arir wogwe ogorik enogoti ninebe alik mban ta lek kwe, ninalom anggen enom abok aret lek arit wogwe ogorik.

Nit mbakwe logonet ti, alom, ninandogon enogo akumi lambu, ndimbu wunggwiwogwe logonet inandogon enogo konok nit wonogweme wogonagatik, Allawone mamuninakwi logonit, liru mamuninakwi logonet enogome nen aret arit wogwe logonet, nit mendek ninalom awi wurik endage o, KUNUME enogo mininik woggwe logonet, abok aret ninalom buk aret erogo pinanggarak, it nen yonirogwe logonet, KUNU awi wurik eti Kugiwak awi wurik me, Kunu Wuriyak lek o…yinuk erogo peregwarak me, nit Ap Lani mendek apir Ninagkunu abu abi wurik abu lek aret, apit ninakuwimini inom, pirik-perek ago it inandogon menggarak pogom aret erit woggwe ogorik, ti enage enogo ap Nggiru inom tuan lambu inom inone inandogon paga endage ti; ( Sosio Culture Impact /Pengaruh Sosio budaya ) it apkumi Nggiru lambu iniki inom, inanuako konggwe pugum enaruwok o inuk eninakwe menggarak.

Alom Abir ti:
Ninone ti ninalom aret, nilom eti, endage LANI WONE
Lani mendek, apuri wiganak Lani wone yogwe lek kenok, nit ti…wam malo, ata, kwe wanakkgwe yimemendek apuri wiganak pogom aret ogorik mbokologowok.

Alom Mbere ti;
Ninone Lani mendek enogo lek arit wage logonet, Lani mendek nandogon enogo lek age logonet, apkumi Nggiru inandogon are tapir enani nit kologwe eko gorik,
a. Ninone pulir yogwe nggok age
b. Ninayogor kirakwi nggok age
c. yiniyo kumuli nunggwi nggok age
d. kumi yagunakak wali kuninakwi nggok age
e. Ninalik nonggologorak nggok age,
f. Yenggwa-Yenggwa Yabu enogo lek arit wage agarik
g. Eberom inom eromengga inom norak mbowunik aretkogwe, wurin anggen ata,Nati-mberati mban nawi mbakwi nggok age.

Alom kenagan ti;
Lani ninandogon enogo lek arit wage logonet; Lani inanuako Alliku nen peregerak enogo ar Alom wunde anuwako pugum pinanegerak enogo nit apkumi inandogon waganggwe logonet, nit mendek obelom enogo lek aret erogo poge.

Enage enogo alom wakagak ambir ti yogop;
Tawi awi lukwi enogo, ninombomini nen, Tawi awi lukomenggarak, inom, awi yapunyuk, wonde warogo nggarenogo pogomenggarak inom, tawi anggen yegelek, mboro mbagge kenok yenabanggomenggarak inom, abok aret inenu nggok aret, nen ninombomini ap abu inanobako iya lombok aret Alliku nen piyaregerak enogo, awi mbilanak ti nit yogondak wogogwe yi aret kwe, akumi alik nggiru inone-inandogon mamumbunuk apir enani aret kologwe nogorik, yogondak tawi awi lukwi inom, awi yakwi inom, abu alik aret agarak, tawi mboro mbangge kenok yena konggomenggarak enogo, ndimbu inagaringga Nggiru inone paga ti ( PUPUK KIMIA ) enogo tawi yarak paga, yimendek dimendek awi yarame wupugwi logonet nit nenebe inom, munuwanggo, nggwen paga mengerak inom, abok aret inokwi nit enom wakologwe ekwi ogorik.

Togop enarit wage aret kogogorik me, nit yogonda ap Lani Apkumi aret awi mbilanak, yogondak, wonegwe inom, awo yilak nonggwi inom, awok kebi endanarugun itum apir aret ninagap ndakolorak kenok, Nggiru inone-inandogon paga liru nggot tianak negen ekorak, nggiru inone paga endage ( Sarjana, SI,S2 S3 ) ekorak inom, apir aret Ninoe-Ninandogon Moguk mbaggolawok, kinawonak, Wa,wa,wa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *