TERIBU LIMARATUR NINENGGANO’ME NGGELENAK NINIKI NENENGGOR APIR ENAGE


November 16, 2017

“Kenggi-Kiyokme Peregerak Wonage Kagak, Apkumi Inamendek Mban Obelom Mbanuk Apir Enani Kenegen Nakage Mage”

Tahun 1965 paga akumi tuan lambu Allah wone wonok wunggigagelogoner, yimendek-ndimendek mbutimanggen paga ogobak kigirik, bokgayum inom, mayu ombar ekwa inom, wonok wunggi woggwe logonet yembuti ambi gorek ogobak kigirik, ebe paga liru 1500 togob mbanak wonok wunggi wogogarak, ninogobamini egu tumbugirogogarak, porogo wonagarak, eggu awo aret leg arit wagarak, ne etiyom paga yembuti 1500 tipaga wone ambe enagagerak bininuwok;

Ne ambeyom paga ap Lani ambe akuwi,apologwe inom, o kuben nogo inenik anuk nggigik togon yabume nogogwarak, yabume time yabu epegak, erom-erom engga epegak, erit waganir nogo-nogogarik, o negen kilu-kilu, yayi kiyoma onegen kenagan paga
( Jam 3 sore ) imame wogwe logonet, at ap inogoba wak enogo, ayembuti 1500 enogo engganome nggelembake, kani longgonak Um abenok piyangge, Alengen abenok erom endarak Yuma piyangge eke, akuwi togomban yum bibingga ago enogo piyangge, enege ndarak Yuma piyangge, enege abi ndarak yaruk agangge epunuk, kiyomi-kiyoma iname wogelogonet, tu yabumenen ome wogwe nggorek aretme, woggwe igak o aret ndoman one yeregerak.

Yabumenen, ome ari wogonogogwarik, ap inogoba kani umbaga wonok wagagerak enogo erom kime norak worariak paga, kani nggaganikitnduk yembuti enogo tati peregerak induk kwarit ekegerak mendek lek aret age mbakigi, yobume kani mukenagaginom enggor anuk wagagerak induk iyokan pekanaggagerak, pekananuk yembuti enogo korarit-korarit ekegerak mendek lek aret mbakigi, iyopaga ome wagegerak, tupaga ome wage kagak, o aret kip agagerak.

O aret ki’me agagerak paga, ome wunggina yinuk anuak tebeyinuk ome wunggina yeregerak mendek, Yembuti 1500 umbaga nggelenak pugu wonaggagerak enogo, nggorok togon pindepaga one bura wanggegerak, nonggotogon aberiyak ? wum abok aret togom agagerak me, kani inom, yum alenggen umpaga waganggegerak enogo aninggin nen, um-alin abok aret togom agagerak me, yembuti 1500 wum paga nggelenak enogo aberulik aret, at ap enogo inikime ti yabume nenggor anuk wagarak mbakegerak.

Etogop enagagerak paga, kani enogo ngganulik aret, ome ndi kani wunanak yogondak pugum lek aret me, kani nggaganak lek paga erom worarulik, ap enogo apuri inom erom abu aret nogo yeregwagarak.

Yembuti 1500 awone paga togop enagagerak, eti ap inambik erulik, nit Apkumi Lani mendek ekugurak aret, wone yi mbininik paga nit lipurak enogo yogop;

Aliku nen iniki komenggarak, yi ekwi-ndi ekwi menggarak abok aret ninombo mini yoragagerak enogo awi mbilanak nit apkumi Lani mendek wonage aret kwe, nit yogondak enogo akumi Nggiru Lambu mendek ban abelom, yogonogotik ninegen time mban apir enani inone-inandogo enogo wagambunuk, nit ninenggi-niniyokme wonage enok lek aret, meyuk-meyak erogo pogwe paga, nit anduk mbanogwe ogorik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *