NIT AP MILI LANI MENDEK EGU NINIKI MBAKWI


January 25, 2018

“It Apkumi Nggiru Ndimbu Ninom kenok,
Ninenik Nggwen Papua Wunde Warugun Meyuk Aret Mbako logowok”

Nit egu Lani apkumi mbakwi logonet, it apkumi Nggiru Ndimbu Papua wunggiwogogarak ninom logonet, nit niniki konggwe ndadak-ndak niname ogobak kikolorak abu mondok meyuk – meyak aret age mbakogorik, erambe eti, enaga enogo ti, niname taganir woge it inone paga ti, ( Pembagunan) Lani ( Yabunaga ) jigirik nonom aret wunggwi wogwe me…abu mondok anduk nggok aret mbaninakwi agarik.

Pembagunan/Yabunaga wonok nikenok wunggi wogwe enoti ti atuan yarak eti, ebe endage ti, Pemekaran Daerah, Partai Politik, enogo inikime ti endage ( Pemerintah/Yabu lenggangga ) yabu lengga-ngga enogo nit akumi mili Lani apkumi aret kwe, it iniki mbakwi enogo nggaretogon eriyak meyuk age, enogoti it akumi Nggiru Ndimbu iniki mbakwi o Jakareta nen inone yugu enogo wonok wanuk mugurok ekwi paga, nit ninik wuge ndak-ndak enogo liktogon age lek paga nit Mili Papua abu mondok-mondok anduk baninakwi wonogwe agarik.

It mbakwi eti eriyak paga, yabu lengga-ngga ariyak paga, yabu ogoba ariyak paga Partai Politik onggo ndimbu inoba kunggwi, PILKADA ekwi logonet, wim aritwage enogo eti wone ambe alom ebe ti, it Nggiru Ndimbu inone – inandogon paga ago me, nit Lani apkumi abu nalop kalop ekwi logonet, nit mili mban- mban maluk aret arit wage logonet, nebi kebi, niniki mber yikonet woge aret ogorik, enogo ninik lalonak palenak ago nigak, nineranu enogo it apkumi Nggiru Ndimbu enogo muk, inanugum inanaggale ake, muka aret an yieri kat ti ero agan yabu abok aret niname mikoner woge logonet Nit mili mendek enogo mbombo erekem yabume, eyonggame wumbinanir wogwe agarit.

Etogop enarit wage aret me, nit apkumi Lani mili abok aret niniki lipatuwok o…nore kore, nawone kawone, neyabu-keyabu niniki mbarinuk abok aret, niname kabupaten agome, Ngguya malo wam koban wunggage kero yagar wukwi ( Peraturan Daerah/PERDA ) egu eti Nggumberenu LUKAS ENEMBE abok ekerak Yiniyo Kumuli Niyo enogo o Papua yime wonok wunggiwororak lek o..yinuk Mage Liru paga Yagar muk Wukerak, etipogom egu – egu time togop aret erit wororak mbakorak.

Yimendek, Ndimendek abok aret ili erogo, eyagar wurogo, awi wurogo erugun kenok, nit mili apkumi abok aret Ninagap ndakolagun, kebi ninak- ninapuri abok aret wonde worogo piyagun, logorak nggorek aret me, niniki abu togop konggolawok, aret mbako.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *