INAK INAPURI INOM KWEBINEN LOGORAK KONAK


March 6, 2018

Apkumi Nggiru lambu inandogon paga Inak inapuri inom kwebinen logorak konak, Nggiru lambu inone paga; Keluarga Berencana ( KB ).

Nit apkumi mili Lani mendek awo apkumi Nggiru Lambu Inom, Ndimbu inom wunggwi wagalek logo net
Man nimbuwi wonogarak abu iya Lombok aret kwe, nit yogondak ndaknogorak lipogwe lek aret ogorik.

It apkumi Nggiru yi wunggwi wogonagarik nit mendek Ninandogon obelom anggen enogo Agama endage paga, Pembagunan endage paga abu, yalego-palego erogo pinanggarak abu nggok wonage.
Abe wakagak ti; Pembagunan awone ambe endage tonak KB ( Keluarga Berencana ) wone KB tonak inikime yogop;it apkumi mili Papua yime kinak-kinapuri berhendak aret endakginaburak o..Amir aparti tawe eginakwi, Anggolo yinuk nit togop yonirogwe logo net, kumi ningalomani liru wubuli Ino kwe, kwi anggen (obat) wogirowe ekologonet nit apkumi mili endakginkwi enogo lek arit woggwe aret ogorik.

It apkumi Nggiru KB yogwe agarik yi, nit Ninombo mini ekonagarak aret kwe, nit mbopinuk Nggiru Inandogon waganggorak paga Andok mbanarit woggwe aret ogorik, ninombomni KB yogwe yi mendek awone Kombunuk mbaggonagarak aret, abu iya Lombok ekonagarak, kwe alom wone awi wurik KUNU awi enogo, Agama endage paga, Pembangunan endage paga, kemajuan endage paga, minir aret woggwe logonet Nit mili ninandogon KB ( keluarga berencana ) konggomonggork yelek-Pelek erogo Enggar yegebu KORBAN yegebume ye..agan wupinanggarak ogorik.

Togop enarit wage kenok, nit apkumi mili yi, Aliku nen, pinani Nduk aret pananegerak me, niniki kumili kuninake kero, apkumi Nggiru inandogon, Uge-uge paga, perambanimok paga, wupanimok paga, yogondak It apkumi Nggiru nen O’ taganit wogwe ( Pembagunan ) yi inikime ti,kalirubu, kandogonme, keyabume, kabename, kerawilome, kaworomo alome yinuk tepinanun abu lek aret. Endage O’taganir
( Pembagunan) ekemenggerak andogon togop, ebeti Enembuk O’iniki tagangga.

Nit mili mendek niniki lipatinuk Aliku pinanegerak iniki kongres lipatinuk eriyak yi yabu-ndiyabu eriyak aret konggolawok.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *