APKUMI PAPUA LANI NINONE ABER INIKI ONE EGU KUNIK


November 14, 2018

” Papua Lani None Panegerak Alliku One Kunik Panegerak”

Lani apkumi Ninone aberak aret ninikime wonage kenok,  Aber Iniki One ari ninaruk ndak aret   koneniyak.

Lani apkumi Ninone  ninikime Eberak kenok, nit Aber Iniki One yonirage yelok aret koneniyak, Ninumbuwi yimendek ndi mendek ikwi – waganggwi logonet, inandongon aret modok nggarenak , lik-lak aret ekonagarak enogo alom ti, Lani inone mbamban yogwe logonet, wone ogobak kikonagarak. 

alom nonggop induk  nit  liru Lani Ninone paga mbagelogonet, An Ap Papua Lani None Panegerak  Alliku One Kunik Panegerak ?  wone yi, onggo yogop; at Alliku Yakakub nen,  Nik apkumi Papua Mili Lani Ninombo mini ogobak kigirogo pigelogonet, akumi yi…inone Lani yogwe paga Inak Inapologwe ndaginabir o Nggwen Papua paga yime aret wiganggwi logonet, An Nendage Alur, Lani Inone-Inandogon Paga Inobagi-inobaga epunuk, An Nendage Inone Lani Wone Ndawi paga Pinyanggwe inok, An mondok-mondok tepiyagin lek kwe, togop ekwi nini alenggen nen inenggelame ninom kunik aret logokir o…yinuk at Aliku Yakagub nen LANI NONE PANEGERAK.

Nonggop induk Lani ninone langgimun kele paga mbaggwi ogorik yi, ambe at Aber Iniki Nen Yonirage yenggak kogwe nogorik aret, nit Lani ninone paga mbaggwi ogorik. Nit ambe ninawone alom ambi kenok aret liru langgimun kele paga mbanogo pogwe aret logogun, pogwe logonet kit wulogwe-komologwe tawe, liru tiyak wakwe mamunggwi, egu tebenak wakwi mamunggwi, ekogotip enogo, abok aret Lani wone blog mbanak yi paga, pelakolorak ndak aret yinuk, mbanogo pogwe aret ogorik.

Wone Awi wurik endage KUNU wurik enogo abok aret minik-taganir nagarak me, kolewi  Tuan Lambu inom, Apkumi Ndimbu kunik-mabor agan nogwe-wogwe logonet, wone ambe ndakarak ti endage tonak ap Nggiru inonepaga PEMBAGUNAN, apir lambunik wundiwagwe logonek, abok aret KUNU awi wurik enogo, minik-taganir wagarak. KUNU awi minit-taganir wagarak enogoti, Nit Apkumi Lani ninebe inom, Ninone-Ninawone ago apir aret ambelenogo pinanggarak kenok, we egu pugu kero anep pinogo liru Lani Ninone Langgimun kelepaga mbanogo pogwe ogorik.

Lani Ninone langgimun kele paga mbanogo pugwe yi, wuluwe komologwe awo tawe ogwe inom, kebi  awo ndanagarak inom,  Awo kwebinen ndanarugun inom, inake Lani ninone Lek age kero inake mbanogo pogwe ogorik o,,,o…. Wa..wa..wa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *