Lu’nggik Ki’ma One Pobo


November 8, 2018

“Ap Abe Nen Yegerak Mbarupok,o…Nit Yogobi Ninoe Yugu, We… Towe Wiya Wonok Nagak Ekeminggikwak Me…Ab abe One Yegerak mbarupok.0………Lani ALu’nggik Arowe Ki’ma One Mbanak itok arimenggerak me, Kinikime Epake ta Mage….Laniap Noreluk”

” Noweluk Kone Yeregindak kenok, Kawuri Yalanggok Mukeret , Ne, ambi iyom Paga Lambugwi logonet, Nore-kore, Nawor-Nowe, Yogologonet, Nilale Mburu Mbaniworamunggun Yinuk Karuwam Tokakwi Ogorik O..”

” Enege Abologwe Wuramburu, wonogwe, Kenu.o….., Yabu nggulame, Nogwe logonet, Nggwenpaga Yiloli mbareninake kenok, Nano paga pinupok kenok, Ninone wi, Ndawilik-Ndawilok yogwe logonet, Iniki purpar age kenok, Ninena Onegen Lagi Wage  Mengenom Ap abe Nen  Ninili Yiworagin a…, ata, Towe Ki’ma Nen Nili Yiwargian a…bakelogonet None Kum Yokege Karuk o…….”

..” Koreluk Maluk eke kenok, kiniki mber kongge Mage 0.., Kone mber peratogon alik kote Yogelogonu, Tiberak koreluk Arigi mbanuk agap ndarumungun ”

” Kalik mban kiniki kongge Mage 0.., kiniki mbake inom, kiniki wuge mbake inom, Kone Nggi Kali Kote Yoro, Mbo pagagin lek, Ngino ari kenok, Wokege Kamunggun o..”

” Ogobak kigirik Meyamban Iyorak, Kinom Mban Ando Pipir Yogon, Iniki Pur-par, Lambi-Lambe Ago Inom Iniki Pirik-Ngonik Ago Inom Inake Olo Ambi Ogologowok”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *