About Us


Blog Lani Wone paga yi mbaniyak nduk konak kaga taun ambe ekak aret nage mbake, maluk age kero konogo mbanggo ti.

Blog yi Lani ninone nogo ye ap nde erekem mendek inone unggwi wage logonet, Lani Wone Melanesia mendek ninone ninebe kumarak nggok mondok aret kwe, yogondak Melayu nen, Bule erekem nen unggwi wagak yogwe logonet, ye paga nde paga, ye me nde me, apit it inone paga mban erit nogwe logonet, nit Papua mendek ninone ambe warogo pegak, ambe lek erogo pegak erit norak arit nage mbake, niniki tamban epinuk, domain endage laniwone.com yi kunogo pogorak.

Nit KSU Baliem Arabica, Unit Toko / Pemasaran Online ekwe monggorak nen, ake negen aret, Lani ap nggok ap aret me yinuk endage paga mbanogo pogo ti.

Blog Lani Wone yi ebe Lani Ninone lek age kero tuwam wakwe logonet, nit ninoe paga mban ye wone nde wone apit-apit aret mbanogo nagabuwok.

Ala waniyaregerak worak ebe ninom aret me Lani lek arigin lek, nit ninanebeno Papua paga wonogwe lek arugun lek. Togop kwe, nit we Ala nen erigin yinuk puk mban logorak lek mban. Nit nen ninone aruwam wakolawok aret.

Ando ninanebeno Yali, Mee, Walak, Nggem, Muyu, Marind, Sentani, apit aret togop mban erit nawok nduk, kinayonggo pogo.

Wa, wa, wa!